ROSE Print E-mail

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 - 2022. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul proiectului: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” Bacău este, începând cu luna octombrie a anului 2018, beneficiarul unui grant în cadrul Rundei a II-a a Schemei de Granturi pentru licee (SGL) a Proiectului privind Învăţământul Secundar – ROSE, în urma semnării Acordului de Grant cu  Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Extenă.

"O șansă pentru viitor!" este titlul proiectului derulat de Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” şi are ca obiectiv general " Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Bacău, cu scopulprevenirii și corectarii fenomenului de părăsire timpurie a școlii șicreșteriiratei de promovare la bacalaureat.".

Obiectivele specifice ale proiectului : 

 • Reducerea ratei de abandon a elevilor din anii terminali de la  5,5% la 4,5%
 • Reducerea ratei de abandon la nivelul liceului de la 4,9% la 3,5%.
 • Creșterea ratei de absolvire a claselor terminale de la  88% la 92%.
 • Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat de la 40% la 45%
 • Creșterea ratei de promovare a examenul de bacalaureat de la 18% la 20%.

Pe durata de implementare a programului (2018-2022), se vor desfășura următoarele activități:

 Activități didactice remediale pentru elevii din ciclul inferior al liceului

 • Activități didactice remediale pentru elevii din ciclul superior al liceului
 • Activități de consiliere psihopedagogică și dezvoltare personală
 • Activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale
 • Training pe tema inteligenței emoționale
 • Club de științe/Club de robotică
 • Laborator de gastronomie

Invitatie de participare pentru achizitia de echipament IT - cod achizitie 331 - docx  pdf

Oferta echipamente IT  

Invitatie de participare pentru achizitia de materiale de instruire - cod achizitie 112  

Oferta materiale de instruire