Programul international “Să învăţăm despre pădure” Print E-mail
   

(LeAF – Learning about Forest)2015/2016

LeAF theme 2015/2016:

“Products, Benefits and Services from the Forest”

Titlul proiectului:,, Pădurea și viața”

Coordonatori,
Prof. Chiticaru Viorica
Prof. Leana Iulia
Scopul proiectului:
Promovarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de mediul înconjurător, precum şi însuşirea unor norme de comportament ecologic prin familiarizarea cu aspecte legate de viaţa pădurilor  
Realizarea de activităţi practice în natură care să stimuleze interesul elevilor pentru cunoaşterea şi protejarea pădurilor din zona în care trăiescşi formarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire ale acestora ;

Obiective specifice :
Elevi:
    să descopere frumuseţea naturală a pădurilor, prin observarea directă a schimbărilor ce se petrec în natură;
    să dezvolte capacităţi de organizare şi spirit de cooperare în echipă;
    să colecteze/recicleze deşeuri de hârtie şi carton în vederea valorificării acestora, ca alternativa la defrișările produse;
    să conştientizeze importanţa unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă;
    să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură prin activităţi artistice și plastice ;
    să realizeze expoziţii la nivelul şcolii, în vederea mediatizării şi promovării mesajului proiectului;


Resurse  materiale:  lucrări plastice, fotografii,panouri, materiale din natură, xerox, imprimantă, lipici, imagini, desene, CD-uri, videoproiector, aparat foto, mape pentru portofolii, panouri, fişe de lucru, afişe publicitare,pliante etc.     

Locul de desfăşurare: parcul școlii, parcul municipal Cancicov-Bacău
Perioada de desfășurare :  decembrie – iunie 2016
Parteneri: A.P.M Bacău


Etapele proiectului:

1) Etapa de de documentare -Etapa de lucru în clasă:
Termen: noiembrie  2015
- Constituirea comitetului de mediu (grupul de elevi participanţi la proiect);
- Identificarea titlului proiectului și a siglei;
- Încheierea protocoalelor de colaborare;
- Stabilirea calendarului activităţilor;
- Stabilirea locului de desfăşurare al activităților

2) Derularea activitatilor:
Termen: februarie – iunie 2016
-Realizarea activităţilor în natură, vizita la muzeul de științe ale naturii,  valorificarea informațiilor achiziționate în sala de clasă prin realizarea unei expoziții de desene artistice cu tema „Pădurea și viața” și prin realizarea unui concurs de eseuri cu tema „Rolul pădurii în viața noastră”.

3) Evaluarea proiectului:
Termen: Iunie 2016

Monitorizarea activităţilor:
Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate;
Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăşească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului și  frecvenţa la activităţilor proiectului; schimburi de păreri, impresii;

Finalităţileproiectului:
-albume foto, creaţii literare, expoziţie de desene aristice ;
- realizarea Gazetei LeAF;
- expoziție de creație plastică şi  fotografie în holul şcolii cu lucrări realizate de elevi pe parcursul proiectului;

 
Next >