Patrula de reciclare, editia 2015-2016 Print E-mail

 Patrula de Reciclare este programul național de educație de mediu al Asociației Române pentru Reciclare – RoRec derulat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului și cu avizul Ministerului Educației Naționale.
Programul se desfășoară în unitățile de învățământ preuniversitar din București și din țară, cu sprijinul inspectoratelor școlare locale.
Misiune:Cu ajutorul materialelor educative puse la dispoziția lor de Asociația RoRec, elevii înţeleg potențialul de poluare al DEEE, conştientizează faptul că reducerea acestui risc depinde de fiecare dintre noi și devin ambasadorii acestui mesaj ecologic în comunitățile lor. Pe parcursul anului școlar, ei inițiază, pe plan local, activități creative și de informare prin care își mobilizează comunitățile să colecteze responsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice pentru a reduce poluarea și pentru a respecta obiectivele cantitative de colectare impuse de normele europene – 4 kilograme DEEE/locuitor anual.
Coordonator: prof. LEANA IULIA 
Locaţia: ColegiulTehnic „AnghelSaligny” Bacău.

Durata: anulșcolar 2015-2016.
Obiectiv: Stimularea semnificativă a comportamentului responsabil față de natură în România, promovând colectarea selectivă a deșeurilor de  echipamenteelectriceșielectronice (DEEE) încomunitățilenoastre.

Activităţi:
- „Patrula de reciclare” – 30.10.2015- au fost prezentate  obiectivele ”Patrulei de reciclare”, cu discuții și dezbateri . Au fost  prezentați cei 15 membri ai Patrulei de reciclare din colegiul nostru, a fost popularizat și prezentat proiectul ”PATRULA DE RECICLARE”  altor elevi și profesori din cadrul școlii, a fost popularizat site-ul ”Patrula de reciclare” și a fost prezentat punctul de colectare din cadrul colegiului .( observarea și folosirea recipientelor pentru colectare).

- Crearea unui panou al „ Patrulei de Reciclare” în cadrul colegiului – 4.12.2015. Membrii echipei „Patrulei de Reciclare” au amenajat un panou al patrulei (în apropierea punctului de colectare) care cuprinde: posterul proiectului, pliantul de popularizare al proiectului, poze din cadrul acțiunilor de reciclare.

-„Apa-miracolul vieții” – 22 Martie 2016 – Ziua Mondială a apei.  Membrii Patrulei de reciclare au prezentat  PPT-uri și au participat la un concurs interdisciplinar (chimie, biologie, fizică,  geografie, mitologie și religie) cu titlul ”Apa-miracolul vieții”.

- ”Curățenia de sărbători” – decembrie 2015 și aprilie 2016. Membrii patrulei de reciclare au creat și distribuit fluturași de promovare a acțiunii de colectare ale deșeurilor DEEE. Agenții patrulei de reciclare au stabilit o zi de colectare a deșeurilor DEEE și au făcut poze din timpul activității.

-Ziua Pământului – 22 aprilie 2016 -  Membrii Patrulei de reciclare au prezentat  PPT-uri și eseuri cu caracter ecologic.

-Sedința foto la punctul de colectare – 13.05 2016–  ziua ridicării DEEE. Ziua a marcat finalul proiectului educativ „Patrula de reciclare”, proiect  care a avut un puternic caracter de voluntariat și s-a bazat pe spiritul civic al elevilor și profesorilor din colegiu.

Resurse umane:
Reprezentanţii Asociației Române pentru Reciclare – RoRec
Membrii PATRULEI DE RECICLARE din colegiu – 15 elevi- care se implică activ în promovarea și desfășurarea activităților din cadrul proiectului și în colectarea DEEE.
Celpuţin 100 de elevi care să seimpliceînacţiunile de colectare a deșeurilor.
Celpuţin 10profesoriaiColegiuluiTehnic “AnghelSaligny“  Bacău.

Parteneri:
-Asociației Române pentru Reciclare – RoRec
-Agenția Națională pentru Protecția Mediului
-Inspectoratul Școlar județean Bacău

Rezultate: Dezvoltareacomportamentuluiresponsabilfață de naturăînRomânia,princolectareaselectivă a deșeurilorde  echipamenteelectriceșielectronice (DEEE) încomunitățilenoastre.

Evaluare: S-au colectat în cadrul colegiului 188 kg DEEE.  În patrula de Reciclare s-au înscris 15 elevi. Numărul de Kg colectate/elev este 12,5 kg.
 
< Prev   Next >