ALEGE ŞCOALA! Print E-mail

 Implementarea unui program de intervenţie care să vizeze aplicarea unor strategii de prevenire a abandonului şcolar.

Problema : Prevenirea şi combaterea riscului de abandon şcolar.

Argument : Abandonul şcolar reprezintă, tot mai acut,  o problemă pentru societatea contemporană. De aceea ne interesează partea de prevenţie, să găsim modalităţile prin care un copil sau o familie să poată evita abandonul şcolar. Identificăm cauze, proiectăm scenarii, soluţii. Nu trebuie însă să uităm că pentru a avea un impact eficient trebuie să se implice toţi factorii: copii, părinţi, cadre didactice, comunitatea locală. Şcoala dispune de suficiente resurse care, identificate şi mobilizate, o pot păstra sau transforma într-un spaţiu în care copilul să poată fi valorizat şi în acest fel atras către şcoală.

Scop :    Implementarea unui program de intervenţie care să vizeze aplicarea unor strategii de prevenire a abandonului şcolar.

Obiective:

a)      identificarea grupului ţintă – elevi aflaţi în situaţii de risc - şcoli din judeţul Bacău

        b)      realizarea unor activităţi de prevenire şi intervenţie: consiliere individuală şi de grup a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;

c)      formarea unui grup suport - diriginţi, consilier şcolar, părinţi, în vederea determinării cauzelor şi găsirii celor mai bune soluţii pentru rezolvarea cazurilor de risc de abandon şcolar depistate.

Grup ţintă: elevi care sunt supuşi riscului de abandon şcolar, datorită numărului mare de absenţe

Coordonator proiect la nivel judetean:

  • Profesor consilier şcolar DOICESCU RODICA, CJAP BACAU

Echipa de lucru:

  • profesor consilier şcolar: Doinita Ciobanu
  • prof. socio-umane: Rodica Sava
  1. Actvităţi de consiliere


        1.   Actvităţi de consiliere  elevi (aflaţi în risc de abandon şcolar)

      - paliere de consiliere: dezvoltarea personală, dezvoltarea emoţională, dezvoltarea socială, dezvoltarea cognitivă

        2.  Actvităţi de consiliere părinţii

      - dezbateri cu părinţii copiilor incluşi în program pe diferite teme: identificarea tipurilor de părinţi, optimizarea    relaţiilor dintre adulţi, climat familial, anturajul copilului.

        3.  Activităţi de consiliere  diriginţi

      - riscul de abandon şcolar la adolescenţi, managementul comunicării, relaţionare interpersonală

 
< Prev   Next >