ELEMENTE DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE FRANCEZĂ ȘI ENGLEZĂ. LE FRANGLAIS Print E-mail
Image Image Implicarea elevilor în activități cultural-artistice care să îi motiveze în vederea învățării limbilor moderne și să le îmbunătățească cunoștințele de cultură și civilizație franceză și engleză.
Coordonatori: prof. Simona-Raluca Voinea, prof. Ioana-Mirela Cojocaru- C.T. « A. Saligny » Bacău, prof. Roxana Stan, Școala Gimnazială « Mihai Eminescu » Buhuși.
Locaţia: Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacău, Școala Gimnazială « Mihai Eminescu » Buhuși
Durata: Anii școlari 2012-2013, 2013-2014
Obiective:
•    Atragerea elevilor către studiul limbilor străine (limba engleză, limba franceză);
•    Formarea interesului pentru conservarea obiceiurilor româneşti şi cunoaşterea obiceiurilor altor popoare;
•    Stimularea creativităţii elevilor cuprinşi în proiect prin realizarea de desene, fotografii, compuneri, colaje, măşti, portofolii, ppt-uri, postere;
•    Stimularea activităţilor de investigare, cercetare, stocare a manifestărilor culturale ale elevilor cuprinşi în proiect.

Activităţi:
•    Halloween/La Toussaint/Sfântul Andrei
•    Merry Christmas!/Joyeux Noel!/Crăciun fericit!
•    Valentine’s Day/La Saint Valentin/ Dragobete
•    La Journée Internationale  de la Francophonie
•    April Fools’ Day/Poisson d’Avril/ Ziua Păcălelilor
•    Să sărbătorim împreună!

Resurse umane:
-    Aproximativ 100 de elevi ai şcolilor implicate în proiect
-    Profesorii implicați în proiect

Resurse materiale şi financiare:
Proiectul s-a realizat din sursele proprii ale profesorilor implicaţi. Buget total – cu aproximaţie 2000 RON, care include materialele folosite în cele 12 activităţi, premierea elevilor.
Resurse temporale:
Octombrie 2012- Pregătirea activităţii: Lansarea ofertei către I.S.J. Bacău. Prospectarea posibilităţilor de realizare a ofertei (forma de organizare, tematică, posibili participanţi, colaboratori)
Noiembrie 2012. Desfăşurarea activităţii: Prezentarea tipurilor de activităţi care vor fi susţinute (realizare de power-point-uri, postere, planşe, CD-uri, colaje, scrisori, măşti)
Ani școlari 2012-2013, 2013-2014 : Studiu individual – lectura de specialitate care vizează realizarea conţinuturilor propuse (permanent)
La datele stabilite, ani școlari 2012-2013, 2013-2014 : Conceperea şi elaborarea lucrărilor individuale şi de grup (power-point-uri, postere, planşe, CD-uri, colaje, scrisori, măşti)
La datele stabilite, ani școlari 2012-2013, 2013-2014 : Elaborarea activităţii: a)Monitorizarea lucrărilor (power-point-uri, postere, planşe, CD-uri, colaje, scrisori, măşti) şi evaluarea acestora ; b)Susţinerea lucrărilor (power-point-uri, postere, planşe, CD-uri, colaje, scrisori, măşti) şi finalizarea activităţii Iunie 2013, Iunie 2014: Evaluarea activităţii:
-    Conformitatea produselor obţinute cu conţinuturile stabilite (power-point-uri, postere, planşe, CD-uri, colaje, scrisori, măşti)
-    Originalitatea lucrărilor (power-point-uri, postere, planşe, CD-uri, colaje, scrisori, măşti)
-    Spontaneitatea şi pertinenţa susţinerii lucrărilor
Parteneri : Școala Gimnazială “Mihai Eminescu » Buhuși
Rezultate : portofolii/albume, planşe, CD-uri, expoziţii de desene, scrisori, colaje, postere, fotografii, ppt-uri, măşti.

Evaluare: La sfârşitul fiecărui an şcolar (iunie 2013, iunie 2014) profesorii implicaţi în proiect se vor întâlni pentru a realiza evaluarea internă a proiectului.
 
< Prev