Rezultatele finale la Examene de certificare a calificarilor profesionale, nivel 3 si nivel 4

 sesiunea IUNIE-IULIE 2020

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA – MECANIC AUTO

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA – INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA – ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA – CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA – TÂMPLAR UNIVERSAL  

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA - OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ    

sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE 2020

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA – INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA –TEHNICIAN ÎN TRANSPORTURI

Rezultate finale 2020 - CALIFICAREA – TÂMPLAR UNIVERSAL