Examene de certificare profesionala pentru invatamantul profesional si tehnic
Organizarea si desfasurarea examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar, 2015-2016