Prezentare
Misiunea şcolii
Să formăm, într-un mediu dinamic şi adaptabil, competenţe teoretice şi practice elevilor, astfel încât forţa de muncă din zona să beneficieze de resurse umane performante, capabile de toleranţă, dialog, responsabilitate, spirit de echipă.

Viziunea şcolii
Numele colegiului să fie unul de referinţă, atât pentru învăţământul tehnic, cât şi pentru noul concept de educaţie, specific noilor realităţi din învăţământ.

Profilul actual al şcolii
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este situat în regiunea Nord - Est, municipiul Bacău,  judeţul Bacău şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii din municipiul Bacău şi localităţile din judeţ pe o arie de 30 km.
Şcoala, situată în zona centrală a oraşului, a luat fiinţă în 1899 şi a asigurat până în 1990 formarea forţei de muncă pentru un număr de peste 20 de agenţi economici din domeniul construcţiilor din judeţul Bacău şi din ţară.
Începând cu anul 1990, oferta educaţională s-a diversificat an de an şi s-a adecvat cerinţelor agenţilor economici şi pieţei muncii, baza materială a liceului transformându-se, modernizându-se şi adaptându-se noilor oferte educaţionale. 
Calificările oferă elevilor  o gamă  de abilităţi,  cunoştinţe  şi capacităţi  de înţelegere  în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare practică atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic.
 
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” oferă instruire prin:
Liceu, profil tehnic, domeniile: construcţii, instalaţii şi lucrări publice, mecanică, industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn şi profil servicii, domeniul  turism şi alimentaţie;
Învăţământ profesional, domeniile: mecanic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, fabricarea produselor din lemn, industrie textilă şi pielărie.
 
Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns la cererea de pe piaţa forţei de muncă şi cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional şi fiecărui nivel de studiu şi curriculum la decizia şcolii / curriculum de dezvoltare locală.
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este singura şcoală din zona I care oferă instruire de specialitate de nivel 3 şi 4, în domeniile Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Fabricarea produselor din lemn Industrie textilă şi pielărie şi Mecanică pentru calificările Operatori la maşini cu comandă numerică, Lăcătuș construcții structuri aeronave şi Confecționer tâmplărie de aluminiu si mase plastic, motiv pentru care asigurăm elevilor din mediul rural cazare în internatul cu 150 locuri şi masă la cantină. 
Limbile străine studiate în şcoală sunt: engleza şi franceza.