Istoric

În cadrul învăţământului naţional, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Bacău are o tradiţie de peste un secol.

La 1 septembrie 1899, prin actul oficial semnat de Ministrul Instrucţiunii publice, ia fiinţă Şcoala Inferioară de Meserii „Bistriţa” Bacău.

În 1926, şcoala se transformă în Liceul Industrial Bacău, care a funcţionat până în 1941.  În noua organizare, Şcoala  de arte şi meserii avea să ofere elevilor o pregătire diversă, necesară asigurării integrării în societate. Profilurile de bază erau: lăcătuşărie, tâmplărie, fierărie, tinichigerie, sculptură, cizmărie.

În 1946, şcoala se transformă din nou în Liceu Industrial, utilizând acelaşi corp didactic şi aceiaşi bază materială din Bulevardul Unirii nr. 48. Numărul total de elevi înscrişi era de 357 iar produsele realizate de ei răspundeau comenzilor primite din oraş  şi chiar din judeţ.

Doi ani mai tarziu, Liceul Industrial devine Şcoala Tehnică de Mecanici Agricoli.

În 1958, aceasta fuzionează cu Şcoala Profesională de Construcţii şi ia numele de Grupul Şcolar Profesional şi Tehnic, al cărui sediu se afla în clădirea actuală din strada Vasile Alecsandri nr.18.

În 1966, pe lângă Grupul Şcolar Profesional şi Tehnic, se înfiinţează  şi Liceul de Construcţii Bacău.

În acest an, separat de Şcoala Profesională, funcţionează  Liceul Industrial de Construcţii. Cele două unităţi de învăţământ se unesc în 1971, primind denumirea oficială de Complex Şcolar de Construcţii.

În 1977, denumirea şcolii se modifică din Complexul Şcolar de Construcţii Bacău în Liceul Industrial nr. 5 Bacău şi, odată cu aceasta, învăţământul liceal şi cel profesional au conducere unică şi organizare unitară.

În anul 1990 – 1991, instituţia ia denumirea oficială de Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny” Bacău, subliniind şi prin titlu continuarea tradiţiei de pregătire a muncitorilor şi specialiştilor pentru diverse domenii ale industriei , şi în acelaşi timp adaptarea la noile cerinţe ale societăţii.

În anul 2001, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4049/06.06.2001, unitatea şcolară primeşte denumirea de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău.