CLUBUL CINEFILIA: „TE UIŢI ŞI ÎNVEŢI”
 

Activitate educativ-culturală, extraşcolară 

Vizionare de filme celebre, comentarii educative

CLUBUL CINEFILIA: „TE UIŢI ŞI ÎNVEŢI”

Coordonatori: Prof. Pădure-Todiriţă Gabriela, director

                        Prof. Ciobanu Doiniţa, consilier şcolar


Tipul activităţii:

Activitate educativ-culturală, extraşcolară 

Vizionare de filme celebre, comentarii educative

Data/ Perioada de desfăşurare:

Anul şcolar 2012-2013

Începând din data de 8 noiembrie 2012, în fiecare joi din  săptămână

Orele: 14.30 – 17.00

Locul de desfăşurare:

Clubul Elevilor din cadrul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, Bacău

Participanţi:

100 de elevii care stau la căminul şcolii


Coordonator:               

Prof. Padure-Todirita Gabriela, director

Prof. Ciobanu Doinita, consilier şcolar

Echipa de proiect:

Prof. Condrea Daniela

Prof. Popa Lena

Prof. Călinescu Gâdioi Raluca Cătălina

Mijloace:

Videoproiector, calculator, CD/DVD-uri, filme selecţionate, fişe de monitorizare, chestionare de evaluare

Modalităţi de evaluare:

Dezbatere, chestionare de evaluare

Descrierea activităţii:

Prin activitatea educativ-culturală a clubului Cinefila, ne propunem să lărgim orizontul cultural al elevilor atât prin vizionarea de filme celebre, cât şi prin dezbaterile de după vizionare. Dorim să îi ajutăm pe elevi să-şi petreacă timpul liber într-un mod plăcut, atractiv şi util pentru formarea personalităţii lor. Se vizează dezvoltarea capacităţii de observare, de exprimare şi de învăţare prin modelare.

Scopul:  

Lărgirea universului cultural, dezvoltarea spiritului critic şi de discernământ, cultivarea şi consolidarea unei gândiri logice, realizarea unei comunicări eficiente prin dezvoltarea autocontrolului, petrecerea timpului liber într-o manieră constructivă, plăcută, prin favorizarea şi întărirea motivaţiei elevilor pentru a-şi găsi modele şi a comenta faptele şi acţiunile vizionate.