Saptamana meseriilor

26 februarie / 30 martie 2018

Promovarea la nivelul unităţilor de învăţământ – care vor organiza învăţământ profesional în anul şcolar 2018 / 2019 – a ofertei educaţionale pe domenii şi calificări profesionale tuturor elevilor din clasa a IX-a de învățământ liceal, indiferent de filieră sau profil, în vederea creşterii gradului de atractivitate pentru calificări profesionale care oferă acces pe piața europeana a muncii

Obiective:

Sa informeze elevii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, respectiv a oportunităților de acces pe care le oferă învățământul profesional pe piaţa muncii;

Să disemineze în rândul elevilor – beneficiarii acestei forme de pregătire profesională – oferta locală a învăţământului profesional per domenii şi calificări profesionale;

Să stabilească un  calendar de activităţi la nivelul unităţii de învăţământ în cadrul acţiunii “Săptămâna Meseriilor”;

Să organizeze activităţi extracurriculare de promovare a ofertei educaţionale în domeniul profesional la nivel local, în vederea creşterii gradului de atractivitate a elevilor pentru calificări profesionale care oferă acces pe piaţa muncii

  •