Legislatie

Metodologia de organizare şi funcționare a învățământului profesional de 2 ani

CALENDARUL pentru selecția şi înscrierea elevilor în învățământul profesional de 2 ani, pentru anul şcolar 2012‐2013

PLANURI‐CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

Aplicarea curriculumului pentru invatamantul profesional de 2 ani

HG 1062_2012_Bursa profesionala