Proiectului educacional "Familia, educacia si societatea astazi"

Ieri, 07.04.2011, la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”Bacău s-au întâlnit elevi şi profesori din şapte  licee băcăuane, mai precis de la: Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”Bacău,  Colegiul Tehnic „Ion Borcea”Buhuşi, Colegiul „Mihai Eminescu”Bacău, Colegiul Naţional „Ferdinand I”Bacău, Colegiul Economic „Ion Ghica”Bacău, Şcoala cu clasele I-VIII „Spiru Haret”Bacău, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”Bacău şi Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu”Bacău. Întâlnirea a fost prilejuită de debutul proiectului educaţional „Familia, educaţia şi societatea astăzi” iniţiat de prof. Maria Irina Dromereschi de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”Bacău şi prof. Teodora Plăeşu de la Şcoala cu clasele I-VIII „Spiru Haret”Bacău. El presupune o serie de trei dezbateri publice: „Prietenii te ajută mai mult decât familia”, „Cine are carte, are parte” şi „Societatea românească respectă valorile tradiţionale”. Alături de liceele mai sus amintite, parteneri în proiect sunt ARDOR Moldova, reprezentată de prof. Ciprian Zaharia, preşedinte şi Casa Corpului Didactic, reprezentată de prof. Gabriel Stan, director. Proiectul îşi propune: să promoveze dezbaterea ca mijloc de comunicare civică responsabilă şi eficientă, să promoveze valori şi să formeze atitudini democratice, să exerseze şi să dezvolte spiritul de echipă şi fair-play şi să contribuie la formarea personalităţii elevului prin comunicare  eficientă, onestă şi constructivă. Feedback-ul obţinut  în urma desfăşurarii primei dezbateri a evidenţiat interesul pentru tema abordată, nevoia imperioasă de comunicare şi participare atât a elevilor cât şi a profesorilor, nevoia de îmbunătăţire a tehnicii abordării dezbaterilor. Dincolo de formatul relativ riguros al dezbaterilor Karl Popper toţi cei prezenţi au exprimat oral sau în scris nevoia de conştientizarea a importanţei familiei în dezvoltarea noastră personală şi socială precum şi complementaritatea relaţiilor de prietenie, ca exprimare a libertăţii şi umanităţii noastre.