Catedre

Personalul şcolii este format din: cadre didactice - 110, personal didactic auxiliar - 16,  personal nedidactic administrativ - 34.

Dintre profesorii şcolii,  60 au gradul didactic I, 21 gradul didactic II,  17 definitivat şi 12 sunt debutanţi.

În rândul cadrelor didactice din şcoală există 22 profesori metodişti ai I.Ş.J. Bacău iar 3 profesori ai şcolii au fost selectaţi pentru a preda în centrele de excelenţă (sursa: ISJ).