ECO � SCOALA
Image 

Proiectul Eco - Scoala face parte din Programului Mondial Green-Schools care se deruleazã în scoala noastrã din anul 2007.

Scopul proiectului: obtinerea statutului de ECO-SCOALÃ si a STEAGULUI VERDE recunoscut ca simbol mondial al scolilor eco.     
Obiectivele proiectului:

 

1. Dezvoltarea responsabilitãtii elevilor în vederea protejãrii mediului înconjurãtor

2. Formarea conduitei ecologice a viitorilor cetãteni europeni pentru a lua atitudine atunci când semenii lor constient sau nu, contribuie la  distrugerea mediul înconjurãtor

3. Formarea unor priceperi si deprinderi ecologice la elevi prin angrenarea lor în activitãtile propuse în cadrul proiectului pentru a avea un mediu mai curat

4. Manifestarea dorintei de a ocroti natura prin actiuni de colectare, reciclare a deseurilor si întretinere a spaþiului verde si a curãteniei în scoala noastrã; 

Echipa de proiect: toti elevii si toate cadrele didactice care vor sã se implice activ în derularea si atingerea obiectivelor propuse

Coordonator de proiect:  prof. Viorica Chiticaru

Parteneri:     

  • Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (C.C.D.G) – Bucuresti
  • Agentia de Protecþie a Mediului (A.P.M.) – Bacãu
  • Agentia Regionalã de Protectia Mediului (A.R.P.M.) – Bacãu

Activitãti propuse pentru anul al III-lea – 2009-2010:

1. Concursuri:

1.1. ,,Eco-Clasa”11 feb. – 31 mar. 2010

Va fi aleasã cea mai “ecologicã salã de clasã” (Criterii în concurs: curãtenia, existenta cosurilor dedicate pentru colectarea hârtiei refolosibile, amenajarea unui colt verde)

Un juriu format din cadre didactice vor aprecia clasele înscrise în concurs iar rezultatele vor fi afisate la avizierul ECO dupã care va avea loc premierea.

1.2. Expozitie de mascote Eco realizate din materiale reciclabile (prin valorificarea artisticã a materialelor) care sã reprezinte scoala în cadrul programului, urmatã de alegerea mascotei Eco a scolii si premierea câstigãtorilor.

2. Sãrbãtorirea Zilei Mondiale a Apei - 22 martie - Sesiune de referate si comunicãri pentru elevi cu tema „Apa esenta vietii”

3.  Sãrbãtorirea Zilei Pãmântului - 22 aprilie - Prezentare de eseuri, expozitie cu desene si fotografii cu tema ,, Rolul si utilitatea deseurilor reciclabile în realizarea diferitelor obiecte si în diminuarea poluãrii” (valorificarea deseurilor într-o manierã artisticã).

 4. ,,Cartea noastrã de vizitã - o oazã de verdeatã” - 20 apr. – 20 mai 2010 - ecologizarea  spatiilor din incinta scolii printr-o campanie de colectare a hârtiei si P.E.T. - urilor si înfrumusetarea zonelor verzi.

5. Ziua Mondialã a Mediului – 5 iunie - participarea elevilor la Marsul mediului

ECO-codul nostru: Gândeste global, luptã cu poluarea local !