�Daruim din inima� - Banca de alimente
Image 

În zilele grele pe care le traversãm, ne gândim si la cei mai putin privilegiati decât noi.    Astfel, am dori sã fim de ajutor celor care chiar nu au nici mãcar ce mânca.

Scoala noastrã vrea sã se implice, prin voi, dragi elevi, la alinarea suferintelor celor lipsiti de alimente 

Fundatia de Sprijin Comunitar ne va furniza o listã de potentiali beneficiari si caracterul dificultãtii în care se aflã familiile / persoanele respective (fãrã venituri sau cu venituri foarte mici, familii cu multi copii, copii aflati în îngrijirea bunicilor, persoane vârstnice etc.)

Dacã doriti sã dati o sperantã semenilor vostri dãruiti din inimã. Orice ajutor, oricât de mic este binevenit.

Obiectivele proiectului:

  1. Formarea si informarea elevilor C.T. “A. Saligny” despre problematica voluntariatului;
  2. Lucru alãturi de voluntari profesionisti;
  3. Colectarea si distribuirea alimentelor cãtre familii / persoane defavorizate din Bacãu si din judet.

Grup þntã:

  • familii sãrace din Bacãu, Stãnisesti, Godinesti, Panu, Vultureni, Glãvãnesti, Podu Turcului.

Echipa de proiect:

  • profesori si elevi coordonatori ai colectivelor de elevi din C.T. “A. Saligny” Bacãu

Parteneri:

  • Fundatia de Sprijin Comunitar, Bacãu

Perioada de înscriere în proiect:

15 februarie – 15 martie 2010

Perioada de desfãsurare a activitãtilor de colectare si distribuire a produselor alimentare:

16 martie – 30 martie 2010

Toti cei care se vor înscrie în acest proiect vor primi prin mail date privind organizarea activitãtilor!