Combaterea absenteismului si a abandonului scolar

Image Statisticile ultimilor ani relevă faptul că tot mai mulţi elevi acumulează absenţe foarte multe. Aceasta problemă are serioase conseciţe sociale dar şi individuale atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

         

  În ziua de azi, există o nevoie tot mai mare de pregătire pentru viaţa şi carieră iar elevii care abandonează şcoala, se vor trezi marginalizaţi, cu dificultăţi financiare, fără posibilităţi de avansare şi cu consecinţe nefaste asupra familiei.           

            Prin actualul proiect, ne propunem...

o mai bună cunoaştere a cauzelor absenteismului în rândul elevilor noştri, o mai strânsă colaborare cu profesorii consilieri de la clasă, pentru o mai bună gestionare prin consiliere şi implicare a tuturor factorilor responsabili.


Coordonator de proiect:

dir.adj. Irimia Crisalinda Nona


Perioada de desfăşurare:

an şcolar 2009 – 2010


Grup ţintă:

Toţi elevii C. T. “A. Saligny” Bacău

Obiectivele proiectului:

  1. Prevenirea şi diminuarea abandonului şi absenteismului şcolar
  2. Constituirea unei baze de date pentru analiza situaţiei absenteismului în şcoala noastră
  3. Consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în situaţie de risc 
  4. Colaborarea cu profesorii diriginţi
  5. Consilierea parinţilor elevilor
  6. Colaborarea cu Poliţia comunitară, Primăriile, Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului

Activităţi:

- Identificarea preventivă a cauzelor absenteismului şi a elevilor în situaţie de risc la intrarea în sistem

- Formarea unei baze de date cu elevii care fac naveta, transportatorii şi traseele de navetă

- Formarea unei baze de date cu datele personale ale elevilor, cauzele absenteismului, măsuri de diminuare a absenteismului şi rezultatele obţinute

- Monitorizarea absenţelor elevilor pe parcursul anului şcolar

- Identificarea elevilor în situaţie de risc şi a cauzelor absenteismului

- Programarea şi consilierea psihopedagogică a elevilor în situaţie de risc

- Derularea unor acţiuni de sprijin pentru elevi

- Intâlniri de lucru cu agenţi ai poliţiei primăriei, poliţiei de proximitate

- Efectuarea de patrulări mixte (cadre didactice – agenţi de poliţie) în şcoală şi în zonele adiacente şcolii

- Premierea elevilor care nu înregistrează absenţe pe parcursul anului şcolar

- Evaluarea rezultatelor.

Echipa de proiect:

prof. Pădure – Todiriţă Gabriela - responsabil proiect

prof. Ciobanu Doiniţa - consilier proiect şi consilier psihopedagog

prof. Banu Mariana

prof. Banu Mişu

prof. Bostan Mihaela

prof. Chiticaru Viorica

prof. Ciocan Mioara

prof. Dancuţă Irina

prof. Irimia Monica Maria

prof. Leana Iulia Marcelina

prof. Sava Rodica

prof. Secită Neli Irina

prof. Teodosiu Mihail

asist. med. Chiper Camelia

Parteneri :

prof. diriginţi

Poliţia Primăriei Bacău

Poliţia de Proximitate Bacău

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău

Primăriile localităţilor limitrofe

Fii prezent la ore şi vei începe astfel să-ţi clădeşti viitorul pe care ţi-l doreşti!